SKOLA

Het debatt om skolbesparingar i Sundsvall

2:02 min
  • Sparplanerna på skolorna i Sundsvalls kommun har mötts av stora protester bland lärarna. Över 3000 namnunderskrifter har samlats in av ett upprop i sociala medier, som kallas "På våra bara knän".

  • "Min son har haft 40 olika pedagoger på förskolan under några år – det är bra vikarier men jag ser vad stressade alla är", säger föräldern Angelica Persson och får medhåll av förskoleläraren Malin Nylund som sagt upp sig.

  • "Vi ska inte bryta mot skollagen, inte heller efter besparingarna", säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lisa Tynnemark (S).