Studie

Hjärtsvikt och stroke ökar bland unga män

1:59 min
  • Stroke och hjärtsvikt blir allt vanligare hos män under 40 år, visar en stor studie från Göteborgs universitet.
  • Det är kopplat till övervikt och sämre kondition i tonåren.
  • "Det har betydelse även i unga år, hur man lever. Det är inte bara 40- och 50-åringarnas problem", säger David Åberg, docent och överläkare på Sahlgrenska akademien.