INFRASTRUKTUR

Hjulstabron ska byggas om – miljardsatsningar på vägar och järnvägar

0:44 min
  • Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för satsningar på vägar och järnvägar och satsar 881 miljarder kronor på drift och underhåll av statliga järnvägar, vägar och transportsystemet.

  • Hjulstabron på riksväg 55 norr om Strängnäs kommer att byggs om för att underlätta för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

  • I planen ingår också Ostlänken, snabbtågjärnvägen mellan Järna och Linköping via Vagnhärad och Nyköping, och satsningar på Västra stambanan i Katrineholm. Riksväg 56 mellan Katrineholm och Bie och Bie–Stora Sundby ingår också.