JORDBRUK

Höga dieselpriser kan göra livsmedlen dyrare

2:01 min
  • De rekordhöga dieselpriserna innebär högre kostnader för bönder runtom i Sverige.
  • Mjölkbonden Johan Sjöqvist ser en kostnadsökning på ungefär 100 000 kronor per år till drivmedel för traktorer och lastmaskiner.
  • ”De måste kompenseras av priser ute på marknaden för konsumenter”, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas riksförbund.