BYGGNADSPROJEKT

Högsta kontorshuset i Norden finns i Göteborg: "Höjden inte det viktigaste"

1:33 min
  • Göteborgs just nu högsta hus är ett kontorshus som ligger mellan E6 och Ullevi ligger och kallas Citygate.

  • Insidan är inte färdigt förrän till nästa höst men utsidan är klar och topphöjden nådd – 144 meter och 36 våningar högt.

  • Det är Nordens högsta kontorshus men att vara rekordhögt har inte varit ett mål i sig berättar Per Hanson, projektchef på Skanska Fastigheter, i inslaget.