Hologram hjälper forskare att förstå plankton

0:59 min
  • Med hjälp av hologram har forskare vid Göteborgs universitet för första gången studerat enskilda växtplanktonceller.

  • Hologram är en slags tredimensionell bild som skapas när ljus bryts genom en partikel. Med hjälp av digitala mikroskop har forskarna lyckats skapa hologram av plankton, som sedan analyseras med artificiell intelligens.

  • Encelliga plankton äter koldioxid som vi människor släpper ut, och den här metoden gör det lättare att förstå den processen, skriver forskarna.