Politik

Hör mer: Karlstadpartiet om köpen av egna talespersonens firma

6:16 min
  • Karlstadpartiet Livskvalitet låter större delen av partistödet gå till talespersonen och frontfiguren Peter Sörensens egen firma genom köp av kommunikationstjänster.
  • Det finns inget i kommunallagen som hindrar att partistödet används på det sättet, det som står i lagen är att stödet kan ges till politiska partier "för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin".
  • Hur andra partier i Karlstad har använt partistödet varierar, flera avsätter pengar till valfonder medan personal, kampanjmaterial, möten, utbildningar och lokalhyra är andra vanliga utgifter.