pubertetshämmande

Hormonbehandling upphör för barn med könsdysfori

1:47 min
  • Astrid Lindgrens barnsjukhus slutar med pubertetshämmande hormonbehandling för transpersoner under 16 år som fått diagnosen könsdysfori.
  • De drygt 100 patienter som redan får behandling, eller snart ska påbörja en, ska få fortsätta.
  • "När vi inte vet säkert om en behandling är effektiv eller om den kan innebära risker då gör man en studie som föregås av en etikprövning", säger Svante Norgren, chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus.