KRIMINALVÅRD

Hot och våld mot anställda ökar på överbelagda häkten och anstalter

1:57 min
  • I lagens namn i P1 har granskat de incidentrapporter som rör hot och våld mot anställda på svenska häkten och anstalter. Fram till 1 juni i år hade 224 incidenter rapporterats. Förra året den sista maj hade 197 incidenter rapporterats och 2016 var det 80.

  • En av orsakerna till det ökade antalet incidentrapporter är överbeläggningarna på häkten och anstalter. Nu i juni ligger beläggningsgraden på 113 procent.

  • “Vi kommer ha det tufft 2022, 2023, kanske 2024. Sen har vi en gedigen planering för att skapa mer platser och få in medarbetare”, säger Joakim Righammar, tillförordnad enhetschef för planeringsenheten på Kriminalvården.

Kriminalvården skriver i ett mejl att det inte bara går att härleda ökningen av incidentrapporter till beläggningssituationen utan att det också beror på ett tyngre klientel på anstalterna, ett ökat antal intagna totalt samt en ökad benägenhet att rapportera in incidenter.