BELARUS

Hultqvist om migrantkonflikten: Det är en hybridattack

1:21 min
  • Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är oroad över det säkerhetspolitiska läge som uppstått i samband med flyktingkrisen på gränsen mellan Belarus och Polen.

  • Hultqvist kallar det för hybridattack som är ett angrepp som ligger i en gråzon mellan krig och fred och syftar till att destabilisera motståndaren.

  • Bakom Belarus agerande, säger Hultqvist, finns Ryssland vars egna konflikt med Ukraina nu hamnar i skymundan.