NATODEBATTEN

Hultqvist: Natomedlemskap skulle stärka det nordiska försvaret

2:32 min
  • Nordens gemensamma försvarsförmåga skulle stärkas om Sverige och Finland väljer att gå med i Nato och länderna få en gemensam försvarsplanering inom Natos ram, det säger försvarsminister Peter Hultqvist till Ekot.

  • ”Det ger naturligtvis ett helt annat strategiskt djup, det ger också en väldigt stark säkerhetspolitisk signal och det ger också en stark plattform för det nordiska försvarssamarbetet inom ramen för Nato”, säger Hultqvist.

– Vi utnyttjar varandras styrkor och fördelar och kompletterar varandra fullt ut och dessutom genomför en operativ planering och då blir det effekten att vi blir starkare tillsammans. Det här är någonting som kan ske om vi väljer att gå med i Nato, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Peter Hultqvist har under sin tid som försvarsminister ordnat en rad avtal om försvarssamarbete med andra länder, inklusive Norge, Danmark och i Finland om samordnad eller gemensam planering av hur länderna ska agera ihop vid kris eller krig.

De nordiska försvarsministrarna träffas i veckan och då kommer frågan upp om hur ett svenskt och finländskt Nato-medlemskap skulle kunna påverka samarbetet.

Ett Natomedlemskap med gemensam försvarsplanering och övervakning av Östersjön skulle minska risken för att något ska hända kring Baltikum och inte minst Gotland, enligt Peter Hultqvist.

– Det där är en central punkt i Östersjön som inte får falla i händerna på någon annan.

Och skulle den vara säkrare med ett svenskt Nato-medlemskap - om vi väljer att gå in där?

– Om man väljer att gå in i Nato och genomför den här typen av planering som jag ser, då höjer man den samlade tröskeln. Det är klart att det har den tydliga effekten.

Peter Hultqvist pekar också på att det krävs klart större försvarsbudget om Sverige ska fortsätta vara alliansfritt. Hultqvist har tidigare tydligt sagt nej till svenskt Nato-medlemskap och satt sig som garant för att Sverige inte ska gå med i Nato. Han vill inte nu säga var han står i frågan, men betonar att Rysslands angreppskrig förändrat mycket.

– Det finns ett före den 24 februari och ett efter.

Även för dig personligen som stark Nato-motståndare tidigare?

– Självklart är jag en del av den här processen och jag har som försvarsminister att ta ansvar för en helhetssituation och jag är med i den här säkerhetspolitiska analysprocessen och jag är med i partiets process och jag tänker redogöra för mina slutsatser när vi är klara i partiet.