Pollinerare

Humlorna i Norden minskar men läget är stabilt

1:44 min
  • Kartläggningen av humlor görs i Finland på 83 orter med hjälp av frivilliga. Det är nu den tredje sommaren som den görs.
  • Främmande, invasiva arter som till exempel jordhumlan har upptäckts i Norden. På vissa håll i världen har den orsakat stor skada.
  • "Vi i Norden behöver inte vara oroliga över humlebestånden om vi jämför med situationen i södra Europa", säger forskaren Janne Heliölä på Finlands Miljöcentral.