Humorns roll under pandemin?

1:31 min
  • Det är den 1 april under ett speciellt år där den globala pandemin fortfarande dominerar nyhetsflödet. 
  • Vad har humorns roll varit och vad tar vi med oss in i framtiden?
  • Hör professor Orla Vigsjö på Göteborgs universitet, som har forskat om satir och kriskommunikation, berätta i klippet.