FLER UTBILDAS

Hundar i skolan ska hjälpa barn att fokusera

1:58 min
  • Intresset för att utbilda skolhundar är stort, hundar som barnen kan läsa för, vara en brygga för de barn som inte varit i skolan på länge eller som kan vara med i undervisningen.

  • Det saknas forskning kring effekt av skolhund i Sverige, men Sveriges lantbruksuniversitet har sökt medel för detta.

  • Helt nyligen utexaminerades de första skolhundpedagogteamen från en yrkeshögskoleutbildning.