BROTT

Hundratals fall av misstänkt fusk med coronastöd utreds

1:56 min
  • Det pågår just nu ett par hundra brottsutredningar kring misstänkt fusk med de olika ekonomiska coronastöden till företag.

  • När det gäller fusk med omställningsstödet pågår runt 70 förundersökningar och åtal har lämnats in i ungefär tio ärenden.

  • När det gäller korttidspermitteringar pågår runt 170 förundersökningar om bedrägeri, men det finns ingen statistik på hur många åtal som har väckts, enligt Åklagarmyndigheten.

Det är Ekobrottsmyndigheten som utreder misstänkta brott kring omställningsstödet.

”Inte sällan kan man se att företagare, i de här ärendena, överdriver omsättningstappet. Man talar om att man har haft ett större tapp än vad som verkligen har varit fallet”, säger Henric Fagher, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten, till Ekot.

Fusket kan bland annat vara att företagen uppger att de förlorat mer pengar på pandemin än de egentligen har eller att de minskade intäkterna i själva verket inte alls har något med pandemin att göra. Beloppet som de har försökt att lura till sig varierar, säger Fagher.

”Det handlar om alltifrån belopp i storleksordningen 10 000 till 20 000 kronor och upp mot en eller flera miljoner. Några riktigt stora belopp, alltså tiotals miljoner, har vi inte sett i de anmälningar som kommit in till myndigheten”, säger han till Ekot.

För tillfället pågår runt 70 förundersökningar hos Ekobrottsmyndigheten om misstänkt fusk med omställningsstödet. Det är ett av de statliga ekonomiska stöd som finns till coronadrabbade företag.

Hittills har det väckts åtal i cirka tio ärenden och i tre ärenden har det blivit strafförelägganden. Av de fall där rättegången redan har avslutats har det hittills blivit fällande dom i alla utom ett.

”Vi kan inte se att omställningsstödet utnyttjas av grovt kriminella eller att det skulle förekomma fusk i en osedvanligt stort omfattning. Vår uppfattning är att den kontroll som Skatteverket gör i samband med att de prövar en ansökan är bra och att man där upptäcker många försök till fusk och att man kan stoppa detta innan det leder till felaktiga utbetalningar”, säger chefsåklagare Fagher.

När det gäller fusk med korttidspermitteringar har åklagarmyndigheten ingen statistik på hur många åtal som hittills har lämnats in.

Men enligt polisen finns det just nu drygt 170 pågående förundersökningar om misstänkt bedrägeri.

”Misstankarna kan handla om att det är någon som, man misstänker, inte är rätt person som skrivit under ansökningarna till att det är företag som kanske har gått i konkurs bara dagar efter att man mottagit stödet”, säger Charlotta Mauritzson, på polisens nationella bedrägericenter, till Ekot.

Hur stora belopp kan det handla om som man har försökt att lura till sig?

”I flera av ärendena handlar det om tiotusentals kronor och i andra ärenden kan det rör sig om flera miljoner kronor”, säger hon.