Hur går det för mediebevakningen om presstödet försvinner?

8:49 min
  • Sveriges största branschorganisation för medieföretag, Tidningsutgivarna, vill avveckla presstödet och införa ett mera modern stöd i stället i form av momsundantag för dagspressen.
  • Men vad skulle det slopade stödet innebära för demokratin och den regionala mediebevakningen?
  • Hör Sigurd Allern, professor emeritus i journalistik vid Oslo universitet och Thomas Mattsson, tillförordnad vd för Tidningsutgivarna.