Långlyssning

Hur hållbar är bioenergi från skogen?

14 min
  • Biobränslen är en viktig del av Sveriges klimatpolitik men ifrågasätts nu från flera håll, bland annat av EU-kommissionen
  • Dagens Nyheters klimatreporter Alexandra Urisman Otto och granskande reporter Lisa Röstlund har i en artikelserie granskat biobränslen från skogen.
  • Markku Rummukainen, professor i klimatologi, ledamot i Klimatpolitiska rådet och medarbetare i FN:s klimatpanel väger skogens klimatnyttor mot varandra i en ny rapport

Inslaget sändes i Ekots lördagsintervju med Ci Holmgren.

Maja Lagercrantz
maja.lagercrantz@sverigesradio.se