TYSKLAND

Hur ser framtiden ut för bilindustrin?

8:54 min
  • I Sveriges röstades en sänkning av bensin och diesel igenom med den nya budgeten. Men i Tyskland, EU:s största ekonomi, gör man precis tvärtom. 

  • Där har man ett nytt utsläppshandelssystem som sakta ska höja priset på bensin och diesel. Målet är att få bort fossila bränslen ur transportsektorn och på så sätt minska Tysklands koldioxidutsläpp.

  • Hör Ekots klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola, som har besökt bilstaden Wolfsburg, 

Staden Wolfsburg är delad i två. På ena sidan floden Aller bor människorna, på den andra sidan jobbar många av dem hos Volkswagen.

Mattias Brandner besöker, liksom jag, Wolfsburg för första gången. Vi har båda två stannat till på gång- och cykelbron som går över floden från stadskärnan till industridelen, och blickar nu ut över den enorma, mörkbruna tegelbyggnad som med sina fyra höga skorstenar ger ett alldeles eget utseende till det som kallats världens största bilfabrik.

Här i Wolfsburgh ligger också Volkswagens huvudkontor där det just nu planeras för stora förändringar..

Hela bilindustrin kommer att vändas upp och ner de närmaste 15 åren, säger Volkswagens VD Herbert Diess till amerikanska CNBC.

Tysklands blivande regering har satt ett mål om minst 15 miljoner elbilar på tyska vägar 2030 och att kraftigt accelerera elektrifieringen inom transportsektorn.

Och det verkar inte råda något tvivel om att regeringen och den tyska bilindustrin drar åt samma håll.

Folksvagens mål är att hälften av alla nyproducerade bilar ska vara eldrivna 2030.

Och för att att den här utvecklingen ska bli möjlig måste det, enligt VWs VD, bli mycket dyrare att släppa ut koldioxid.

Herbert Diess har i flera medier uttalat att han vill se ett koldioxidpris på 100 euro per ton - om bara fem år.

Tyskland är det land inom EU som har störst koldioxidutsläpp. Och medan utsläppen från energisektorn stadigt minskat, så har utsläppen från transporter legat på ungefär samma nivå de senaste decennierna. Ska landet klara sina klimatmål måste det här ändras - snabbt.

I Januari infördes därför ett nytt system för att göra koldioxidutsläppen från transporter dyrare, en sorts utsläppshandelssystem, liknande det som redan finns inom EU för kraftverk och tung industri. Och utsläppshandeln har redan börjat ge effekt.

Brigitte Knopf, en av experterna i Tyskland klimatpolitiska råd, som tillsatts av regeringen för att utvärdera och ge råd om den förda klimatpolitiken, ser högre pris på koldioxid som en helt avgörande kärna i klimatpolitiken. Men det kommer också att behövas nya bilstandards och ett bonus-malus system, liknande det vi har i Sverige, för att göra fossilbilare dyrare och utsläppsfria bilar billigare, tycker hon.

Hittills har den nya koldioxidpriset på tjugofem euro per ton koldioxid, inneburit en ökning av bensinpriset med omkring 70 öre vid pumpen i år. Och planen är att priset gradvis ska öka så att det är minst dubbelt så högt 2025.

Men högre bensin- och dieselpriser är förstås inte okontroversiellt i ett land med femtio miljoner registrerade personbilar på drygt 80 miljoner invånare. Redan idag finns speciella nättjänster till hjälp för den som är beredd att köra några extra kilometer för att tanka där det för dagen är billigast. Jag frågar några fler besökare på Autostadt vad de tänker om bilens framtid i Tyskland.

De unga kommer att få problem med stigande bränslepriser säger Johannes, det kan bli ett problem. Bilen kommer att bli mer av en lyxvara tror Daniel

Medan Katerine menar att tyska stadsbor är redo att byta fossilbilen mot en elbil eller mer kollektivtrafik och att det mest är de äldre på landsbygden som är oroliga för den här förändringen.

Tysklands nya utsläppshandel, som också omfattar bränslen som används för att värma byggnader tex olja och gas, har introducerats samtidigt som världspriserna på gas rusat i höjden då världens länder öppnat upp efter pandemin. Och enligt Brigitte Knopf i klimatpolitiska rådet, har det här gjort att systemet varit svårkommunicerat. Många konsumenter verkar felaktigt vilja skylla all energiprishöjning på den nya utsläppshandeln, säger hon.

Nu är koalitionsförhandlingarna mellan de tyska Socialdemokraterna, De Gröna och Liberalerna, färdiga och den nya regeringen har meddelat att de vill hålla fast vid utsläppshandeln, trots oron och höga priser på den globala energimarknaden.

Finns det då inte en risk för en backlash, likt de gula västarnas protester som ju bröt ut i Frankrike efter att regeringen Macron försökte höja koldioxidpriset på besin och diesel där? Jag frågar Ferdinand Dudenhoeffer, mobilitetsforskare och mångårig expert på tysk bilindustri.

Nej, Tyskar är inte lika revolutionära som fransmän, vi har i regel högre löner och klimatengagemanget är stort, säger Dudenhoeffer som också tror att världspriserna på energi kommer att stabiliseras igen och göra den nya utsläppshandeln mer lättsmält.

Koalitionspartierna har också planer på att kompensera hushåll på olika sätt för att undvika socialt missnöje. Bland annat kommer hushållen inte längre att vara med och betala för utbyggnaden av förnybar energi, som man varit hittills. Den kostnaden ska framöver täckas med inkomster från just utsläppshandeln det kan även bli tal om annan ekonomisk hjälp till låginkomsthushåll som får svårt att klara stigande uppvärmningskostnader.

Enligt Dudenhoeffer är stigande koldioxidpriser en förutsättning för att den tyska bilindustrin ska kunna ställa om tillräckligt snabbt och inte tappa mark mot internationella konkurrenter.

Framtiden är elektrisk, det har både Kinesiska och amerikanska bilproducenter förstått. Så det är inte alls förvånande att Volkswagens VD Herbert Diess, vill se en ännu snabbare höjning av koldioxidpriset än vad regeringen till en början verkar planera för. Framtiden tillhör den som kan gå snabbast fram, säger Ferdinand Dudenhoeffer.

Vid utgången från Autostadt i Wolfsburg - står en grupp besökare runt det allra senaste tillskottet i bilparken som planeras börja rulla på tyska vägar om ett par år. En röd, glänsande elbil som skulle kunna klara 70 mil, nästan hela Tyskland från norr till söder, på bara en laddning. Tyskland förändras, och kanske kommer allt att gå snabbare än vi trodde, säger Daniel.