Konjunkturprognoser

Hushållen har ofta fel men värda att lyssna på ändå

1:51 min
  • När Konjunkturinstitutet frågar hushållen om vad de tror om utvecklingen i svensk ekonomi så lyckas de med arbetslösheten men inte inflationen.
  • Inflationen är mycket svårare att förutspå för den följer inte konjunkturen på samma sätt säger professorn i Pär Österholm som gjort studien.
  • Men även där hushållen har fel kan svaren vara intressanta för beslutsfattare eftersom hushållens förväntningar kan styra deras beteende när det gäller till exempel konsumtion.