EKONOMI

Hushållens kostnader kommer att öka – men inte lika mycket som 2023

0:48 min
  • Under 2023 steg hushållens kostnader för mat och el dramatiskt. När Konsumentverket nu beräknar kostnaderna för 2024 är ökningarna inte lika stora.

  • Däremot så kommer matpriserna att fortsätta stiga i pris.

  • Även elpriset väntas bli lägre under 2024.