LÅN

Hushållens skuldberg blir allt högre

1:33 min
  • Hushållens skuldsättning ökar i allt snabbare takt.
  • För närvarande är den årliga tillväxttakten 6,4 procent enligt Statistiska centralbyrån vilket kan jämföras med 5,2 procent i fjol.
  • Totalt uppgår de svenska hushållens bostads- och konsumtionslån nu till drygt 4 600 miljarder kronor.