I snitt slänger du 74 kilo mat per år

1:16 min

17 procent av all mat som produceras för människor slängs, antingen i hemmen, på restaurangerna eller i affärerna enligt en ny rapport från FN:s miljöprogram.

En gammal rutten aubergine, mjölk som passerat bäst före datum, resterna från middagen som åker rätt ner i sopkorgen. Det kanske känns igen?

74 kilo – så mycket mat kastas i genomsnitt i hemmen per person och år – globalt sett. Detta enligt en färsk rapport från FN:s miljöprogram och Wrap.

Ungefär 17 procent av all mat som produceras för människor kastas antingen i hemmen, i affärerna eller av restaurangerna. Sammanlagt blir det 931 miljoner ton och hushållen står för den största andelen av den vikten.

I rapporten beräknas matsvinn stå för 8-10 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

- Om matsvinn vore ett land hade det varit den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen, säger Richard Swanell, utvecklingschef vid Wrap i ett pressmeddelande.

Rapportförfattarna har använt matavfallsdata från 54 länder och enligt studien så är matsvinnet ett globalt problem, som berör både fattiga och rika länder.

FN:s miljöprogram har tagit fram en metod för att fler länder ska kunna mäta sitt matsvinn. Detta för att kunna uppnå FN:s hållbarhetsmål nummer tolv om att minska matavfallet till 2030 med hälften.

Referens:
Food Wast Index Report https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021