Lördag 8 maj 2021

Ideella krafter som räknar är viktiga för att rädda hotade fjärilar

2:15 min
  • Två dagfjärilsarter, kronärtsblåvinge och veronikanätfjäril, verkar ha dött ut från Sverige.
  • Insatser för hotade arter skulle behöva sättas in tidigare, menar Mikael Svensson, miljöanalytiker på Artdatabanken.
  • Nästa fjäril som behöver hjälp kan vara gullvivefjärilen, menar Lars Pettersson på Svensk dagfjärilsövervakning.
  • - Att känna att man gör en insats, det är inte fel, säger Solveig Wadelius, en av de ideella krafterna som räknar fjärilar i dagfjärilsövervakningen.