budget

Idrottsrörelsen föreslås får 400 miljoner kronor under 2022

1:34 min
  • Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor satsas på idrottsrörelsen under 2022 för att underlätta uppstart av idrott efter pandemin och öka deltagandet i idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.
  • Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är positiv, men betonar att stödet behöver vara återkommande under flera år.
  • Akut nu under pandemin har idrottsrörelsen lidit ekonomiskt främst av uteblivna publikintäkter och vikande medlemsantal i idrottsföreningarna.