Klimatåtgärder

Igentäppta diken ska hindra stora klimatutsläpp

2:04 min
  • Markägare visar nu intresse för att teckna avtal om att proppa igen diken som en klimatåtgärd.
  • Nedbrytning av torv från näringsrika dikade marker orsakar i Sverige lika stora klimatutsläpp som hela personbilstrafiken och växande skog kan inte kompensera för utsläppen. 
  • När dikena pluggas igen minskar utsläppen av koldioxid och lustgas, men höjs vattennivån för mycket finns i stället risk för metanavgång.