Granskning

Ikeas vindpark krockar med rennäringen

2:01 min

Ikeas vindkraftspark i Härjedalen har försvårat för rennäringen, enligt ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet. Samtidigt visar en granskning av Vetenskapsradion Klotet på brister i underlaget för hur parken fick sitt tillstånd.

År 2010 lägger en vindkraftsexploatör fram en fyraårig renstudie till högsta rättsliga instans, som samma år ger tillstånd till vindkraftsparken på Glötesvålen i Härjedalen. Renstudien kommer fram till att rennäringen och vindkraftsparken kan samexistera i området.

Men Vetenskapsradion Klotets granskning visar att personerna bakom renstudien saknat erfarenhet från liknande studier, och har ekonomiska intressen i parken. Vetenskapsradions reporter har försökt nå personerna - som inte vill uttala sig.

Eivind Torp var samebyns första juridiska ombud, men lämnade fallet innan renstudien lades fram:

– Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att domstol har accepterat detta, säger han.

Jonas Ebbesson som är miljörättsprofessor vid Stockholms universitet har tagit del av Klotets granskning. Han menar att det idag kan finnas skäl att ompröva tillståndet för Ikeas vindkraftspark.

Men vindkraftsexploatören som beställde renstudien menar att den inte hade någon påverkan på domstolens beslut.

Och enligt Ikeas hållbarhetschef Jonas Carlehed har Ikea känt till vilka som gjorde studien:

– Vi har ingen anledning att ifrågasätta kvalité i studien, men självklart så vi blir ju klokare hela tiden. Så en reflektion kan vara: att om vi anlitade detta företag vi gjorde, så hade man kunnat kompletterat med andra aktörer som då gjorde delar av analysen.

Hör hela granskningen i Vetenskapsradion Klotet.