Ilska över besparingar på hjälpmedel för att överkomma funktionshinder

12 min
  • Hjälpmedel till personer med olika funktionshinder håller på att bli en klassfråga, menar 30 olika förbund som skrivit en debattartikel om saken.
  • Enligt förbunden börjar allt fler regioner och kommuner ta betalt för hjälpmedel som syftar till att personer med funktionshinder ska kunna delta i samhället. 
  • Samtal med Lise Lidbeck, förbundsordförande i Neuroförbundet och Samuel Klippfalk, kristdemokrat och ordförande för Seniorvårdsberedningen som ansvarar för frågor om hjälpmedel i region Stockholm.