Covid-19

Infektionsläkare: Låt de som varit sjuka vänta på vaccin

2:00 min
  • Personer som varit sjuka i covid-19 det senaste halvåret har ett bra skydd och bör därför uppmanas att avstå vaccin till förmån för andra.
  • Det anser Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp för vaccinationer, som uppmanar Folkhälsomyndigheten att ändra sina rekommendationer.
  • "Vi vill att doserna ska prioriteras till dem som behöver det bäst", säger överläkare Helena Hervius Askling.

– I nuläget med brist på vaccinationer till de allra äldsta, som behöver dem bäst, så vill vi inte att man ska ge dem till dem som nyligen haft covid-19-infektion, säger Helena Hervius Askling, överläkare och ordförande i Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp för vaccinationer.

Gruppen uppmanar Folkhälsomyndigheten att ändra sina rekommendationer, så att personer som varit sjuka i covid-19 och testat positivt det senaste halvåret avråds från att vaccinera sig.

Enligt läkarna är det visat att en genomgången infektion ger ett bra skydd i minst sex månader, och med tanke på den återigen ökande smittspridningen behöver doserna användas till dem som behöver det bäst. Undantag bör göras för personer med nedsatt immunförsvar och kanske även för de allra äldsta.

Tanken är inte att öka den administrativa bördan för vården, utan att med hjälp av en snabb informationsinsats få dem som varit sjuka att själva ta ansvar.

– Man vet om man haft symtom och testat positivt inom det senaste halvåret. Då är jag immun mot covid-19 och behöver just nu inte vaccinera mig. Det är däremot ingen risk att vaccinera sig, men det är helt onödigt, säger Helena Hervius Askling.

Dessutom behöver personer som varit sjuka för mer än sex månader sedan tillsvidare bara en dos, eftersom infektionen fungerar som den första dosen, enligt infektionsläkarna.

Ekot har inte fått prata med någon på Folkhälsomyndigheten, men i en skriftlig kommentar svarar man att frågan lyfts internt och i samtal med andra aktörer.

Infektionsläkaren Helena Hervius Askling säger att förändringen skulle ge stor effekt, eftersom drygt en halv miljon svenskar testat positivt för covid-19 bara sedan november.

– Det kommer att få en betydande påverkan att använda de doser som finns rätt, säger hon.