STAMBANA

Infrastrukturministern: "Fler vill åka tåg men det finns snart inte plats för fler"

1:21 min
  • De framtida stambanorna mellan Malmö och Hässleholm som ska ha plats för höghastighetståg, är fortfarande på ett tidigt planeringsstadium.

  • Flera insatser ska fortfarande säga sitt innan ett eventuellt beslut tas kring infrastruktursatsningen.

  • "Trafikverket ska lägga ett förslag i november på hur de vill att de här resurserna ska användas", säger Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, om de 900 miljarder kronor ska regeringen vill satsa på att rusta upp vägar och järnvägar.