CORONA

Ingen distansundervisning på högskolan nästa termin

0:27 min
  • Högskolan i Gävle kommer inte att vidta några särskilda åtgärder kopplat till spridningen av coronaviruset, vare sig för studenter eller anställda, när vårterminen startar den 17 januari

  • De kurser som är tänkta att hållas i högskolans lokaler ska genomföras där och personalen uppmanas i möjligaste mån att också vara på sina arbetsplatser.