Ingen kulturpolitik i slutdebatterna

2:44 min

När svenska partiledarna frågats ut i slutdebatter i radio och tv de två senaste valen så har inga frågor om kulturpolitik ställts, det visar en genomgång som Kulturnytt gjort av slutdebatterna i SVT, SR och TV4.

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet tror att det är svårt för ämnen som kulturpolitik att ta sig in i den tunga slutvalsdebatten.

– Det är också min bild, att i partiledardebatter, dueller och slutvalsdebatterna så är kulturfrågorna helt borta, gamla hjulspår. Eftersom det inte brukar vara med kulturdebatter så "gör vi ingen i år heller". Det är ett område som liksom glöms bort, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Inte i någon av slutdebatterna i SVT, TV4 och SR 2010 och 2014 har partiledarna fått frågor kring kulturpolitik. Istället dominerar de klassiska politikområdena. Vården, skolan, jobben, socialförsäkringssystemet och migration är några av de teman som politikerna fick frågor om i slutvalsdebatterna 2010 och 2014.

Inte heller när väljarna själva blir ombedda att lista de viktigaste frågorna inför valet så finns inte kulturen med. Men det menar Henrik Ekengren Oscarsson kan bero på att väljarna ofta får öppna frågor, där man tar intryck av det som dominerar debatten.

– Mediernas smörgåsbord av viktiga sakfrågor är precis det som medborgare sedan nämner som viktiga i undersökningar. Vår mediekonsumtion gör att vissa saker hamnar högt upp i huvudet och andra saker längre ner. Det blir en rundgång där det blir väldigt svårt för nya politikområden att klättra på dagordningen, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Och när det gäller just kulturpolitiska frågor så finns en potential att skapa en riktigt bra debatt menar Henrik Ekengren Oscarsson, det är lätt att hitta partipolitiska konflikter på kulturområdet. Men samtidigt är det svårt för nya ämnen att ta plats i de klassiska slutdebatterna.

-Det hade varit befriande att se en "anti-debatt" där man pratar om alla de frågor som normalt sett inte får plats, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Rolf Tardell är redaktör för SVT:s slutdebatt den 6 september. Debattämnena är fortfarande hemliga men han berättar att man kommer att utgå från de ämnen väljarna tycker är viktiga och ser också till det som debatterats, där finns inte kulturfrågorna.

-Samtidigt tycker att jag man måste titta på vårt samlade valutbud. SVT gör en väldigt massa intressant rapportering kring kultur, men kanske inte just i slutdebatten, säger Rolf Tardell.

Louise Terling producerar SR:s debatt den 29 augusti och berättar att det inte kommer att bli några frågor om kultur och att man valt ämnen som man tror väljarna vill höra mer om med så kort tid till själva valdagen.

-Vår debatt är två gånger 45 minuter, åtta partiledare, vi ska hinna med mycket. Därför måste vi välja de ämnen vi tror är mest angelägna för väljarna just nu, säger Louise Terling.

 Även Mattias Hägerlund, projektledare för TV4:s valbevakning säger att det inte kommer att bli några frågor om kultur i slutvalsdebatten och att man prioriterar ämnen utifrån väljarna i debatten den 7 september.

-Vi pratar mycket om vilka ämnen som ska vara med. Hittills finns inga kultpolitiska frågor med i våra debatter, vi har bedömt att det finns andra frågor som är viktigare för väljarna att få lyssna på, säger Mattias Hägerlund.