covid-19

Få över 49 år smittad

0:28 min

Texten har uppdaterats.

  • Smittspridningen fortsätter att minska i Skåne och drabbar nu nästan bara yngre, skriver Sydsvenskan.

  • Att det nu främst är yngre som blir sjuka i covid-19 här i Skåne tros bero på att många äldre vaccinerats.

  • Nästan 90 procent av 65-plussarna i Region Skåne har fått två vaccindoser.

Rättelse: Tidigare angavs felaktigt att inga nya fall i åldersgruppen 49+ rapporterats i Skåne den senaste månaden. Totalt har 114 fall rapporterats under vecka 24 - 27.