Högsta domstolen

Ingen prövning om symbolen tyrrunan

0:36 min
  • Högsta domstolen prövar inte målet som rör demonstrationen i Göteborg i september 2017 då anhängare från nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, demonstrerade och uttryckte slagord, höll tal och bar den uppåtriktade pilen, symbolen tyrrunan.
  • Riksåklagaren som överklagade till HD, ville ha prövat huruvida användandet och spridningen av tyrrunan, i detta sammanhang, ska utgöra hets mot folkgrupp.
  • I hovrätten friades de 15 åtalade männen för hets mot folkgrupp, sex personer dömdes för våldsamt upplopp.