MUSIKHJÄLPEN 2023

Ingen ska behöva dö av hunger

Mat är en mänsklig rättighet. Trots det dör människor runtom i världen varje dag till följd av undernäring. Omkring var tionde människa vet inte när eller vad de kommer att äta nästa gång. Genom Musikhjälpen 2023 kan alla vara med och bidra till kampen mot hungern. 

Den värsta hungerkrisen i modern tid 

För många i Sverige är hunger när magen kurrar innan en sen lunch eller dåligt humör när blodsockret sjunkit. För de miljontals människor som lever där hungern är akut handlar det om att överleva dagen. Upp till 783 miljoner människor är drabbade av hunger och över 40 miljoner lever på gränsen till svält. 

Nästan hälften av alla dödsfall bland barn under fem år beror på undernäring. Skolbänkar står tomma för att elever är för hungriga för att gå till skolan och bönder ser hur extremväder förstör skörd efter skörd. 

En dödlig kombination av faktorer har fått hungern att öka 

Trots att det går att förse jordens befolkning med tillräckligt mycket mat har antalet människor drabbade av hunger ökat med över 120 miljoner bara de senaste fyra åren.  

Människor som flyr undan krig och konflikter lämnar sin försörjning och sina tillgångar bakom sig, vilket gör det ännu svårare att köpa mat eller producera egen. Inte sällan används hunger som ett vapen, till exempel genom att stridande parter stjäl boskap eller kidnappar bönder. På grund av klimatförändringarna tvingas människor som lever på jordbruk se sina marker torka ut och boskap dö i hettan. Rysslands krig mot Ukraina slår även hårt mot Ukrainas stora livsmedelsexport vilket har satt matförsörjningen för miljontals människor i gungning. 

Hungern grusar framtidsutsikter 

Hunger är inte bara ett problem här och nu. Stigande priser och växande fattigdom gör att risken för bland annat barn- och tvångsäktenskap, människohandel och sexuell exploatering ökar i skuggan av hungerkriser. 

När undernärda mammor föder undernärda barn försämras barnens fysiska och kognitiva utveckling. Nödvändiga saker, som att lära sig att läsa, blir svårare och kroppens motståndskraft mot vanliga sjukdomar försämras. På så vis står hela generationers framtidsutsikter på spel. 

Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling ska hunger utrotas till år 2030, men som det ser ut nu kommer uppskattningsvis 600 miljoner människor fortfarande gå hungriga då. Genom Musikhjälpen 2023 kan vi höja kunskapen och bidra till kampen för att ingen ska behöva dö av hunger. 

Källor: FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO.

Så kan ditt bidrag till Musikhjälpen göra skillnad 

Bidrag till Musikhjälpen 2023 kommer att förbättra livssituationen för människor som kämpar mot den värsta hungerkrisen i modern tid. 

Det handlar dels om akuta insatser för att rädda liv, såsom matpaket, näringsbehandlingar med till exempel nötkräm och kontantstöd där människor ges möjlighet att fatta egna beslut för att förbättra tillgången till mat och bättre hälsa. 

Utöver akuta insatser behövs långsiktig förändring. Därför kan bidrag gå till medicinska insatser mot kronisk undernäring och stärkta hälsosystem. Det kan också handla om att stärka lantbrukssystem, till exempel genom bättre odlingsmetoder och klimatsmarta lösningar där jordbruket förblir hållbart. Bidrag kan också gå till att förse skolor med mat, vilket ger fler barn tillgång till mat samtidigt som det blir ett incitament för att låta barn gå̊ i skola och få utbildning.  

UR har tillsammans med Musikhjälpen tagit fram en lärarhandledning för lärare inom högstadiet och gymnasiet som vill ta upp årets tema i undervisningen. Här hittar du den.