Ingen vill ta ansvar för gifttunnorna i Sundsvallsbukten

4:29 min

Hundratals kvicksilvertunnor dumpades på 60-talet utanför Åstön, i havet i gränslandet mellan Sundsvalls och Timrås kommuner. Nu vittrar de sönder allt mer, visar nya undersökningar av tunnorna.

Hur känner du inför att tunnorna börjar vittra sönder? Vad borde göras nu? Kommentera!

Det är nya uppgifter från företaget Great Nordic som visar att gifttunnor på botten av Sundsvallsbukten har börjat vittra sönder, på några av tunnorna har metallen försvunnit och det är öppet in till cementen.

– Tunnorna har legat där länge, så det är ingen akut risk, menar Hans Olofsson, enhetschef för miljöutredningar på Länsstyrelsen Västernorrland.

– Vi tror att mycket redan har sipprat ut i sedimenten runt omkring och spritt sig.

Vad betyder det?

– Vi ser ändå ganska allvarligt på det. Det är ju ändå en föroreningskälla och kvicksilver är ju ett starkt miljögift, säger Hans Olofsson.

Det är Akzo Nobel och Fortum Ljunga kraftverk AB som pekats ut som ansvariga för att ha dumpat tunnorna historiskt. Vad säger de företagen nu, för någon ska ju betala för att kvicksilvret fiskas upp?

– Vi har jobbat med det miljörättsliga ansvaret. Akzo Bygglim menar att de inte har något ansvar. De andra meddelade att de inte hade någon kunskap eller kännedom om det här då. Men vi har fortsatt, och kommer under våren att fortsätta de diskussionerna.

Vad kommer det att kosta?

– Jag har ingen uppfattning om kostnaden för att ta göra någon slags sanering över huvud taget egentligen. Vi tänker oss att kostnaden för utredningen kommer vi att kunna fastställa, där har vi miljöbalken ni ryggen känner vi. Sedan, nästa steg, hur man ska gå till väga med de här tunnorna, själva åtgärderna, vilken typ av sanering, så det går inte att säga just nu, säger Hans Olofsson, enhetschef för miljöutredningar på Länsstyrelsen i Västernorrland.