svartmunnad smörbult

Inkräktaren som snart kan nå våra sjöar och vattendrag

2:00 min

Den svartmunnade smörbulten har nyligen etablerat sig i Östersjön, och eftersom den enligt en ny studie även kan fortplanta sig i sötvatten finns risk att den sprider sig till sjöar och vattendrag och konkurrerar med inhemska arter även där.

Den svartmunnade smörbulten är en invasiv fisk som först upptäcktes i svenska vatten 2008. Den har etablerat sig bland annat längs Östersjökusten och hotar att konkurrera ut inhemska arter.

Nu visar en ny studie att svartmunnade smörbultar från Östersjön även kan fortplanta sig i sötvatten, så snart finns den kanske även i våra sjöar och vattendrag. Leon Green är forskare i evolutionär ekologi vid Göteborgs universitet och en av författarna till studien:

– Det som vi har tittat på i första hand är spermie-simhastigheten, hur väl mjölken fungerar helt enkelt. Och vi kan se att spermie-simhastigheten går ner ganska ordentligt när de försöker para sig i sötvatten. Men det verkar inte vara ett problem för brackvattenfiskarna, säger Leon Green.

– Och det där är en stor risk, anser vi, att fisk ifrån Östersjön nu kan vandra upp i floder och fortplanta sig där och sprida sig den vägen. Ifall den svartmunnade smörbulten etablerar sig i svenska sjöar och vattendrag så kan vi förvänta oss att den kommer konkurrera med inhemska arter, säger han.

– Men de här fiskarna går ju också att äta. Man har sett i vissa vatten där de uppträder, där har till exempel storleken på abborre ökat, på grund av att de här smörbultarna utgör en bra föda för abborrarna. Så det kan både finnas positiva och negativa konsekvenser för ekosystemen, säger Leon Green.

Tror du att vi över huvud taget har en chans att hindra den från att etablera sig i sjöar och vattendrag här i Sverige?

– Ja, jag tror absolut att vi har en chans att hindra den från att etablera sig i vissa sjöar och vattendrag. Det tror jag. Jag tror inte att den kommer att sprida sig över hela landet, säger Leon Green.

Källa:
L. Green et al. "Sperm performance limits the reproduction of an invasive fish in novel salinities". Diversity and Distributions, 18 mars 2021. Doi: 10.1111/ddi.13258