Insatsen Trojan Shield sätter press på åklagarväsendet: Ansträngt läge

1:55 min
  • Den internationella insatsen Trojan Shield som har resulterat i många gripanden kommer att bli en mycket stor utmaning för åklagarväsendet. 
  • "Det här gör ju naturligtvis att situationen blir ännu mer ansträngd inom hela åklagarmyndigheten men också inom åklagarområdet sydöst", säger Mats Palm områdeschef för åklagarområde sydöst. 
  • Han är övertygad om att flera av utredningarna kommer bli omfattande och för att klara det behöver man enligt Mats Palm styra om resurser och prioritera.