Ekot granskar

Insatser för barn kan utebli vid vårdnadstvister

1:57 min

Barn kan få mindre stöd från socialtjänsten om föräldrarna befinner sig i en vårdnadstvist. En enkät som Ekot gjort visar att socialtjänsten ibland avstår från insatser när föräldrarna befinner sig i en vårdnadstvist.

Socialtjänsten ska ge stöd till barn som behöver det.  Men om föräldrarna befinner sig i en vårdnadstvist, avstår socialtjänsten ibland från insatser. Det här framgår av Ekots enkät som 918 anställda inom socialtjänsten har svarat på, av 2346, i slumpvis utvalda kommuner, som fått enkäten .

Elisabet Näsman, senior professor i sociologi vid Uppsala Universitet tycker att det är bekymmersamt att insatser för barn uteblir vid vårdnadstvister:

- Särskilt som tvisten i sig är en belastning på  barnen så är det ju väldigt bekymmersamt om man inte ger det stöd de faktiskt behöver, säger Elisabet Näsman.

Av de som svarat på enkäten har 688 erfarenhet av barn- och ungdomsutredningar, av dem uppger drygt var femte att det händer att de avvaktar med att sätta in insatser om det finns en pågående vårdnadsutredning.

Det kan handla om att föräldrarna inte vill låta barnen medverka i frivilliga insatser eller att Barn och ungdomspsykiatrin uteblir trots att socialtjänsten anser att det behövs.

 - Barn- och ungdomspsykiatrin exempelvis bedömer ofta att det är svårt att inleda en samtalskontakt med barn som befinner sig i en vårdnadsutredning, eftersom de har svårigheter i samtal och liknande, på grund av lojaliteter. Men därifrån till att man inte skyddar barn, det är inte okej. Barnskyddet måste gå i första hand, säger Åsa Furén Thulin som socialtjänstansvarig på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Flera barnavårdsutredare säger att de skulle vilja ha rätt till fler tvingande åtgärder. Idag är många åtgärder frivilliga och flera efterfrågar ett mellanting mellan frivilliga åtgärder och tvångsvård.

Vissa påpekar att man aldrig avvaktar med akuta åtgärder om barn behöver skyddas. Men några socialsekreterare uppger att det finns en rutin eller att de fått direktiv att inte sätta in insatser under en pågående vårdnadsutredning.

- Det är ett feltänk, så kan man inte resonera. Tvärtom är det viktigt att barnet har stöd. Jag skulle snarare säga att många fler barn skulle behöva stödinsatser under pågående utredning inom familjerätten, säger Elisabet Näsman.

Kategoriska riktlinjer, som några anställda inom socialtjänsten vittnar om, tycker Åsa Furén Thulin på SKR är fel.

- Socialtjänstlagen säger att man alltid ska göra bedömningar om barnet och barnets skydd och det måste alltid gå i första hand, så kategoriska riktlinjer det ska man undvika tycker jag.

Men vad tänker du om att vissa ändå hävdar att de har upplevt att de inte får sätta in insatser under pågående vårdnadstvist?

- Det strider ju mot lagstiftningen. Du måste alltid göra en skyddsbedömning och måste man ge insatser som skydd till ett barn då ska man göra det.