Förslag

Inspelade förhör ska kunna användas under rättegångar

2:02 min
  • Regeringen kommer imorgon med ett lagförslag om att inspelade förhör ska kunna användas under rättegångar som rör brottmål.
  • I dag sker alla förhör under själva huvudförhandlingen och det är vad som sägs där som domstolen ska utgå från.
  • Men förslaget från regeringen innebär alltså att vissa förhör, som hållits av polis under förundersökningen, ska kunna användas istället.