Anstaltsmiljö

Intagna på Norrtäljeanstalten larmar JO: Vi får för lite mat

0:38 min
  • Intagna på kriminalvårdsanstalten i Norrtälje har skickat ett brev till justitieombudsmannen, JO, angående att de får för lite mat.
  • 30 intagna har skrivit under brevet som menar att portionerna är för små och enligt de intagna händer det ibland att vissa inte får någon mat alls.
  • Hungern har, enligt anmälan, lett till sömnproblem för ett antal intagna.