Året med corona

Intäktstappet: 460 miljoner kronor

1:47 min
  • Ett intäktstapp på nästan en halv miljard kronor, så ser sifforna ut när destination Uppsala sammanfattar år 2020.
  • Tappet beror främst på uteblivna konferenser, evenemang och minskad turism.