Integritetspolicy som gäller hanteringen kring P3-Guldomröstningen

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar din röst. Den insamlade informationen inkluderar vad du har röstat på, ditt IP-nummer du hade när rösten registrerades, tidpunkt och SMS-nummer.

2. Användning av information 

Den information vi samlar in från dig använder vi för att välja ut vinnare till P3-Guldgalan och begränsa så att en användare inte kan rösta obegränsat antal gånger.

3. Utlämnande till tredje part 

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter förutom till upphandlad leverantör för drift- och förvaltning av röstningstjänst och tredjepartsleverantör för att skicka ett verifierings-sms med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

För att kontinuerligt förbättra tjänsten använder vi oss av statistikverktyg. Sådan statistik innehåller ingen personlig information om dig. Vi har valt att inte lagra IP-nummer i sin helhet i tjänsten.

4. Informationsskydd 

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (i det här fallet granskning av röster och drift och förvaltning av röstningssystem), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras inom EU.

5. Tillgång till eller avsluta behandling

Den som röstar vid P3 Guld medverkar till utformningen av programmet och de uppgifter som då lämnas till Sveriges Radio omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen och inte av dataskyddsregleringen (GDPR och dataskyddslagen). Du kan därför inte begära tillgång till eller begränsa av eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter raderas senast 30 dagar efter P3 Guldgalan har sänts.

7. Lagring av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter upp till 30 dagar efter P3 Guld-galan.

8. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på webmaster@sverigesradio.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

9. Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig 

Sveriges Radio AB
kommunikation@sverigesradio.se

10. Ändringar i integritetspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att göra mindre förändringar i vår integritetspolicy.
Du hittar alltid den senaste versionen på sverigesradio.se