Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i samband med röstning till P3 Guld-galan

1. Personuppgiftsansvarig

Sveriges Radio AB, med org. nr 556419-3232, Oxenstiernsgatan 20, 115 27, Stockholm är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgiftsbehandlingen som genomförs i och med röstning i P3-Guld sker för journalistiska ändamål. Det innebär att endast vissa bestämmelser i Dataskyddsförordningen gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter.

2. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in uppgifter från dig när du registrerar din röst. De insamlade personuppgifterna omfattar vad du har röstat på, ditt IP-nummer du hade när rösten registrerades, tidpunkt och mobiltelefonnummer som du sms:et skickades ifrån.

3. Ändamål för behandlingen av personuppgifter 

De personuppgifter vi samlar in från dig använder vi för att utse vinnare till P3-Guldgalan och begränsa så att en användare inte kan rösta obegränsat antal gånger.

4. Utlämnande till tredje part 

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personuppgifter till utomstående parter förutom till upphandlad leverantör för drift- och förvaltning av röstningstjänst och tredjepartsleverantör för att skicka verifierings-sms, med krav att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

För att kontinuerligt förbättra röstningstjänsten använder vi oss av statistikverktyg. Sådan statistik innehåller inte personuppgifter, vi har valt att inte lagra IP-nummer i sin helhet i verktyget. Se Sveriges Radios informationssida om kakor för mer information.

5. Informationsskydd 

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (i det här fallet granskning av röster och drift och förvaltning av röstningssystem), får tillgång till personuppgifter.

6. Tillgång till eller avsluta behandling

Den som röstar vid P3 Guld-galan medverkar till utformningen av programmet och de uppgifter som då lämnas till Sveriges Radio omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen och inte i huvudsak av dataskyddsregleringen (Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen). Detta medför att majoriteten av de rättigheter som Dataskyddsförordningen ger registrerade inte är applicerbara för den aktuella behandlingen. Du kan därför ej nyttja rättigheter så som, begära tillgång till, begära begränsning av eller invända mot behandlingen av personuppgifter.

7. Lagring och radering av personuppgifter

Vi lagrar de insamlade personuppgifterna i upp till 30 dagar efter P3 Guld-galan, varefter uppgifterna gallras ut och raderas.

8. Klagomål avseende behandling av personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på webmaster@sverigesradio.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du framföra ditt klagomål till Svenska tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se

9. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 

Sveriges Radio AB kommunikation@sverigesradio.se

10. Ändringar i integritetspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att göra mindre förändringar i vår integritetspolicy.
Du hittar den senaste versionen på denna sida eller på www.sverigesradio.se