IRLAND

Irländska kulturarbetare kan få pandemilön av staten

1:58 min
  • Irländska kulturarbetare ska få en basinkomst av staten, i ett treårigt försök att mildra pandemins effekter på kulturlivet.

  • Troligen kommer runt 2 000 konstnärligt aktiva få motsvarande 108 kronor per timme av staten för att kunna stanna kvar i kulturbranschen, trots inställda konserter och föreställningar.

  • Irlands regering har skickat frågan om basinkomst på remiss, med deadline 27 januari.