Isabelle McAllister vårdar och lagar

7:54 min

Vårda, laga och se det vackra i det nötta – istället för att kasta och köpa nytt! Så lyder uppmaningen från den kreativa "omställningsaktivisten" Isabelle McAllister, som har skrivit en bok med flera handfasta tips.