NATIONELLA MINORITETER

Isof till regeringen: Genomför dessa sex åtgärder snabbt för att rädda finskan i Sverige!

1:37 min
  • Alla nationella minoritetsspråk i Sverige är hotade, inklusive finskan, menar Institutet för språk och folkminnen.
  • Institutet lämnade i september 2021 sex förslag till regeringen för att vända utvecklingen för finskan, bland annat ett förslag om att samla in data om antalet finsktalande i Sverige.
  • "Eftersom vi har ett allvarligt läge för alla minoritetsspråken, har vi valt ut åtgärder som är konkreta och som kan genomföras snabbt", säger Isof:s generaldirektör Martin Sundin.

Det här är de 6 förslagen för finskans del:

1. Studier i finska inom yrkesutbildningen.

2. Bidrag till korttidsstudier i finska.

3. Lokala eller regionala språkresurscentrum för finska.

4. Insamling av data om antalet finsktalande i Sverige.

5. Förstärkt litteratur- och kulturfrämjande för finska.

6. Ökade resurser till finskspråkig film och kultur.