Fastighetsägande

Israel fördömer ny polsk lag

1:01 min
  • Israel menar att den nya lagen hindrar judar att göra anspråk på sina eller sina släktingars fastigheter i Polen som blev stulna av nazisterna under andra världskriget.
  • Den nya polska lagen begränsar möjligheten att överklaga beslut om konfiskering av fastigheter som är äldre än 30 år och har enligt president Andrzej Duda införts för att minska oklarheten kring vem som äger fastigheter.
  • Israels regering fördömer lagen och kallar den antisemitisk och landet har kallat hem sin högst uppsatte diplomat i Warszawa samtidigt som Polens ambassadör uppmanas att inte återvända till Israel.