Iva-personal hotar att lämna - klarar vården trycket?

12 min
  • Trycket på intensivvårdsavdelningen och dess anställda har varit hårt under hela pandemiåret.
  • Det är brist på IVA-sjuksköterskor och senast i februari varnade Vårdförbundet för att var fjärde sjuksköterska överväger att säga upp sig.
  • Hör Carina Vendlegård, tidigare IVA-sjuksköterska, Sineva Riberio, ordförande på Vårdförbundet och Rafael Kawati, sektionschef på intensivårdsavdelningen på Uppsalas Akademiska Sjukhus.