NATIONELL TILLSYN

Ivo granskar nu vårdplatsbristen: ”Problemen fanns redan innan pandemin”

1:45 min
  • Sjukhusvården och speciellt akutsjukhusen i landet ska granskas av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

  • Regionerna ska redogöra för tillgången till vårdplatser och personal och vilka de faktiska behoven är.

  • "Vi har sett brister i tillgången till vårdplatser, och att patienter får vänta väldigt länge på akutmottagningarna", säger Peder Carlsson, som leder tillsynen.