Flickhemmet och IVO-skandalen

IVO-inspektör friad från jävsmisstanke – men mörkade uppgifter

1:55 min
  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett en av inspektörerna av det kritiserade HVB-hemmet Stubben, i Melleruds kommun, för jäv.
  • Internrevisorn Henric Bergqvist hittar inga indikationer på oegentligheter.
  • IVO har samtidigt konstaterat att flera inspektörer undanhållit allvarliga brister i HVB-hemmet under drygt sju års tid, från 2012 fram till 2019.