Inspektionen för vård och omsorg

IVO kritiserar ett HVB-hem i länet – ska ha knuffat barn

0:44 min
  • Ett HVB-hem i Jämtlands län använder otillåtna begränsningsåtgärder mot personer som bor på boendet, konstaterar IVO efter en granskning och kritiserar nu verksamheten på flera punkter.
  • Enligt IVO har personal på boendet vid ett flertal tillfällen hållit fast, brottat ner eller knuffat två av barnen, verksamheten har också hindrat barn från att röra sig fritt utanför boendet och använt sig av bestraffande inslag i vården, både enskilt och kollektivt.

IVO skriver att varje enskild brist är allvarlig och de kräver nu att huvudmannen för boendet redogör för sin syn på bristerna och hur de ska åtgärdas.